Write:
Call:
Like:
Go visiting: in Petersburg or Moscow
ul. Bolshaya Konushennaya, 19/8
ul. Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10